Search results: årets unge bonde 2016

Fant ingen videoer

Han drømmer om å bli selveiende bonde
Simen Hanslien (21) drømmer om egen gård, men taper i budrundene
Håkon henger solcellepaneler på fjøsveggen
Håkon ville "stoppe kjeften" på elbil-kritikere og skaffet seg solcelleanlegg på gården
Gress, korn eller brød?
Hva vokser egentlig i åkeren til generalsekretæren i Norges Bondelag?
Tor Erik Leland i generaldebatten
Tor Erik Leland er fylkesleder i Vest-Agder. Under generaldebatten på Bondetinget diskuterer han jordleie og kjøp av melkekvoter.
Våronna i rute
Både korn og potete er i rute, selv om det er geografiske variasjoner.
Han er åres unge bonde 2014
Tor Jacob Solberg vil heller jobbe smart, enn veldig mye.